Kontakt

Marek Lisý
Koordinátor projektu
e-mail: marek.lisy@vcelka.cz
blog: www.mareklisy.cz

Šimon Rozsíval
Hlavní vývojář
e-mail: simon.rozsival@vcelka.cz
GitHub: simonrozsival

Michal Tošovský
Koordinátor Fondu Otakara Motejla
e-mail: michal.tosovsky@motejl.cz