Manifest

Naše hodnoty


  1. Naším cílem je zvyšovat povědomí rodičů o kvalitní škole v jejich okolí.
  2. Věříme, že každé dítě má právo dostat kvalitní vzdělání ve své nejbližší škole.
  3. Každé dítě má ve škole zažívat radost a rozvíjet svůj potenciál.
  4. Hlásíme se k iniciativě Úspěch pro každého žáka.
  5. Chceme, aby každá škola hledala cesty k tomu, jak děti naučit přemýšlet a učit se.
  6. Za standard považujeme pedagogiku, která vychází z toho, jak se lidský mozek učí a co je potřeba pro uplatnění v současném světě: spolupráce, komunikace, tvořivost, řešení problémů a občanská angažovanost.
  7. Fandíme aktivnímu úsilí rodičů o zlepšování výuky a prostředí na své spádové škole prostřednictvím školských rad, jednání s učiteli, vedením školy, případně zástupci městské části, která školu zřizuje.
  8. Cílem našeho projektu není vytvářet žebříčky a hledat nejlepší a nejhorší školy. Doufáme, že naše iniciativa povede ke vzájemné inspiraci mezi školami a tedy k jejich zlepšování.
  9. Jsme si vědomi toho, že při porovnávání škol existuje nebezpečí koncentrace dětí ze vzdělanějších a lépe zabezpečených rodin ve vybraných školách. Děti, které se narodily v chudém prostředí, budou v těch zbývajících. Projektem rozhodně nechceme posilovat sociální nerovnosti ve školství a ve společnosti. Chceme posílit informovanost rodičů a zlepšovat kvalitu všech škol.
  10. Přestože má projekt ukázat rozdílnosti mezi školami, včetně jejich silných a slabých stránek, nechceme jen kritizovat a vytvářet negativní atmosféru v českém školství. Věříme v pozitivní přístup a možnost zlepšování našich škol skrze občanskou angažovanost a spolupráci škol, dětí a rodičů.