O projektu Moje školy

Jak vznikl?

Projekt Moje školy vznikl v červnu 2015 během soutěže Prague Hacks, 48-hodinového hackathonu nad otevřenými daty města Prahy. Nápad se i díky podpoře Fondu Otakara Motejla podařilo přetavit ve fungující službu, která je zdarma k dispozici všem rodičům a žákům, kteří chtějí mít přehled o školách v jejich okolí.

Kdo za projektem stojí?

Hlavní iniciativu táhl tým z projektu Včelka.cz, jmenovitě Marek Lisý, Šimon Rozsíval a Michal Zwinger. Grafickou stránku má na svědomí Martin Egrt. Dále spolupracovali Tomáš Fejfar, Jan Kašpárek a Lenka Moutelíková. Za Fond Otakara Motejla musíme zmínit Michala Tošovského.

Na projektu se podílela také společnost Ideasense zabývající se metodikami inovačních procesů, která spolu se zástupci měst a občanské společnosti vydefinovala potřeby a situace, které by aplikace otevřených dat měly primárně řešit.

Odkud pochází naše data?

Data poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR z oficiálního rejstříku. Ta nejzajímavější data poskytla Česká školní inspekce. Jde o data sbíraná formou dotazníků od jednotlivých škol, v původní podobě je můžete najít na Portálu ČŠI. V budoucnu uvažujeme o přidání dalších datových zdrojů, například zřizovatele škol, samotné školy či v omezené míře i veřejnost. Současná data mají příslib stát se daty otevřenými. Poté otevřeme i naše zpracovaná data.